shop villas fiesta the arena

Đăng ký để nhận

Ưu Đãi & Bảng Giá

  • Chiết khấu thanh toán sớm 12%/năm
  • Hỗ trợ vay 0 GỐC + 0 LÃI 24 tháng

  • Thanh toán theo tiến độ CK 5%
  • Chia sẻ lợi nhuận 90%-10%
  • Chia sẻ doanh thu 50%-50%
  • Tặng 15 đêm nghỉ dưỡng mỗi năm
  • Tặng thêm 100tr-300tr mỗi căn